Temperatur: 3.1°C
Vindhastighet: 1.1m/s
NorrlandstourenFacebook

Välkommen till Umeå Discgolf Club!

Temperatur 3.1°C
Solinstrål. 0W/m²
Luftfukt. 99.8%
Vindhast. 1.1m/s
Vindrik. 188°
Tryck 997mBar

Uppdaterades kl 4:40

Petter Lindgren 50
Fredrik Nordfelth 52
Daniel Anens 53
Erik Eriksson 53
David Lundmark 54
Nils Rittfeldt 2110
Erik Eriksson 2050
Daniel Anens 1994
Fredrik Nordfelth 1980
Jonatan Forsberg 1975

Välkommen till Umeå Discgolf Club! Vi är en av Norrlands äldsta frisbeeföreningar, bildad redan 1982.

På den här sidan kan du hitta all relevant information om Umeå Discgolf Club och våra aktiviteter. Är det något som du undrar över och inte kan hitta på sidan, kontakta oss!

Låt säsongen börja!

onsdag, 16 apr

Årsmötet är nu avklarat. Vi har fått in en del nya fräscha ansikten i styrelsen vilket säkert kommer att märkas framöver. Datum för olika arrangemang för säsongen har också spikats, nya utmaningar bl.a. i form av en ny korthålsbana på mariehemsängarna väntar. Beslut har tagits om att starta Vårdiscen rekord tidigt detta år, så sikta in er på en premiär omgång redan onsdagen den 23 april.
Sprid gärna budskapet till alla som är intresserade av discgolf att man vid medlemsskap under 2014 får en pdga godkänd disc på köpet.
Detta och mycket mer står att finna i årsmötes protokollet som kommer att läggas upp på hemsidan inom de närmaste veckorna.
[...]  » Läs vidare

ÅRSMÖTE 2014

lördag, 15 mar

Umeå Disc Golf Club kallar till årsmöte söndag den 13 april 2014, klockan 13.00, i Umeå’s nyaste amerikansk inspirerade restaurant "It’s Only Rock’n’Roll" på Järnvägstorget (f.d. Savex lokaler i Bågenhuset) i Umeå.

Ärenden på årsmötet:
01. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
02. Val av justerare för protokoll och rösträknare.
03. Fastställande av röstlängd för mötet.
04. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
05. Fastställande av föredragningslista.
06. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
07. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
08. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
09. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
- a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
- b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
- c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
- d) i förekommande fall revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
- e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
- f) beslut om val av arbetsgrupper (tävlingsgrupp, bangrupp, kdgrupp m.fl).
13. Övriga frågor.

Motioner skickas till info@udgc.se senast 23/3 2014.

Föreningen bjuder alla deltagare på fika.

OBS för att kunna rösta måste du ha betalt in medlemsavgiften (200:-) före årsmötet.

Varmt välkomna!
[...]  » Läs vidare

Nu tar vi en kort paus inför nästa år!

lördag, 7 dec 2013

Dags att avsluta säsong 2013 och blicka fram mot ett spännande 2014!
Nu gör kylan och mörkret sig alltmer påmind om
att vintern nalkas, ännu är inte snömängderna av den större volymen så den optimistiske discgolfaren kan fortfarande ge sig ut och kasta. Nyheten om en eventuell discgolfbana utanför Robertsfors har precis nått våra öron. Vad jag har förstått så är inte alla detaljer klara men man har kommit en bra bit på väg för att skapa förutsättningar för anläggande av en bana. Vi håller tummarna för att alla pusselbitar faller på plats så kanske vi inom en snar framtid får ytterligare en bana att besöka.
På hemmaplan har UDGC precis fått en container på plats som kommer att underlätta hanteringen av utrustning till banan under kommande säsonger.
UDGC har också under senhösten av Skogstyrelsen fått ett erbjudande om att anlägga en discgolf bana strax väster om Umeå vid Bäcksjön där de håller på att skapa ett aktivitetsområde med vandringsleder, badplatser, grillplatser, Agilitybana för hundar m.m.
Diskussioner pågår och styrelsen ska under tidig vår ge sig ut och inspektera området och undersöka potentialen som finns där.
Tanken är att en bana ska skapas från grunden och vi får mer eller mindre helt fria händer och framförallt hjälp utav Skogstyrelsen. Vi har besökt området under hösten och hittat fantastiskt fina områden på flera olika ställen, problemet just nu är att få ihop en varierad bana på ett mindre område.
Onekligen spännande att vara discgolfare just nu.
Trots att HD är över finns det fortfarande ett gäng entusiaster som fortfarande kämpar under helgerna, bra gjort! Så är ni sugna på en runda kolla in FB sidan "Umeå Discgolf" som Henrik Å har skapat där finns nämligen diskussioner om detta.
Vem vet om vädret tillåter och snömängden är hanterbar kanske vi syns under helgerna framöver. En nyårs runda är ju aldrig fel.
UDGC tackar alla medlemmar för ett fantastiskt 2013 med ett STORT engagemang i deltagande på de aktiviteter som anordnats av oss.
Utan er vore vi ingenting.
Vi vill samtidigt passa på att önska alla discgolfare både i Umeå och hela Sverige en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
[...]  » Läs vidare

» Nyhetsarkivet

På gång