Temperatur: 10.6°C
Vindhastighet: 7.1m/s
Info Bankarta Hålstatistik

I20-banan

Genom ett projekt via Skolskogen 2004 så skapades en 9 håls slinga på I20 området av några elever tillsammans med slöjdläraren Janne Edlund och Musikläraren Jens Lahti. Janne designade och tillverkade korgarna och Jens fick i uppdrag att designa en 9 håls bana.

Tyvärr så var det ett område som inte underhölls av kommunen och skolan hade inte resurser att hantera detta själv så efter några år så hade banan i princip vuxit igen. Kollektivet Kåkstadens Krigare kom efter några år in i bilden och efter kontakt med kommun så tog man över ansvaret för den numera igenvuxna 9 håls slingan.

2011 bytte Umeå Disc Golf Club ut sina gråa 90-tals korgar till nya moderna Latitude 64 korgar vilket fick till följd att 9 av de gamla korgarna flyttades över till I20 banan som med hjälp av kollektivet uppgraderades till en 18 håls banan.

2014 så kom Fredrik Nilsson in i bilden. Han tog under några år på sig att frivilligt sköta om banan genom en kontinuerlig klippning och upprustning. Med hjälp av UDGC så köptes också 9 nya korgar in och placerades ut på banan 2015. Sittplatser snickrades ihop på ett antal ställen runtom. Och allteftersom skötsel och standard på banan ökade så ökade också intresset från allmänheten.

Från säsong 2016 tog sedan UDGC över skötseln av banan. Med hjälp av inköpt klippare och en engagerad bangrupp så har man behållit den höga standard som Fredrik satte.

Under 2017 förändrades banan en del framförallt ur säkerhets synpunkt vilket fick till följd att några hål flyttades och andra ersattes med nya säkrare hål. Samtidigt fräschades banan upp ytterligare med mer röjning samt att det även sattes upp en del trappor och nya spångar på flera ställen.

Här hittar du till banan som ligger på I20 området strax norr om Umeå centrum.

Läs mer om banan på deras facebook-sida

Hitta till banan

Sväng mot regementet vid Hagaskolanrondellen, ta därefter första höger (en liten grusväg) ta sedan första vänster. Parkera vid grusplanen. Hål 1 börjar 20 meter från gusplanens bortre kortsida. Om cyklar så kan du cykla ända fram till hål 1. Dock bör du inte ställa bilen där eftersom du då riskerar att få en disc på bilen.