Temperatur: 10.6°C
Vindhastighet: 7.1m/s

Rundor Jonatan Forsberg (2017)

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
17/9 5 2 4 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 58
3/9 4 2 6 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 59
Snitt 4.5 2 5 3.5 3.5 2 3 2.5 3.5 3 3.5 4 2.5 4 3 3 3 3 58.5