Temperatur: 10.6°C
Vindhastighet: 7.1m/s

Rundor Andreas Johansson (2017)

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
30/9 3 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 60
9/9 3 3 3 5 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 5 2 4 2 60
Snitt 3 3 3 5 2.5 3.5 3 4 3.5 4 3 2.5 3.5 4 4.5 2 3.5 2.5 60