263

Pargolf KM

David Lundqvist och Henrik Vännström

Runda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
Runda 1 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 55
Runda 2 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 53
 

Tillbaka