263

Bli medlem i UDGC

Vad får du som medlem?

Som medlem i UDGC bidar du till att utveckla/underhålla banan på mariehemsängarna. Du får också delta i seriespel (vårdiscen, kvällsdiscen och höstdiscen), klubbmästerskapen, samt andra klubbtävlingar.

Discsport
Som klubbmedlem har du rabatt hos discsport.se. För att få rabatten behöver du:
Skapa ett konto på discsport.se och ange klubbtillhörighet.
Meddela klubben vilken e-post du skapat kontot med.

Kymen.se
Nordic Disc Golf

Som medlem får du också rabatt på discar från www.nordicdiscgolf.se om du anger koden Umeådg15 samt från Kymen.se om du anger koden UMEÅ

.

Vad kostar det?

Medlemsavgifter:
Herrsenior - 200 kr
Damsenior - 200 kr
Junior (under 19 år) - 50 kr

Vårdisc, Kvällsdisc och Höstdisc ingår i medlemskapet.

Medlemsskapet gäller årsvis från 1 januari-31 december. Medlemsskapet upphör alltid den 31 december oavsett när på året medlemsavgift betalats och behöver därefter förnyas.

Hur gör jag för att bli medlem?

Medlemsskapet betalar du på något av dessa sätt:

  • Fyll i formuläret nedan
  • Betala till PG: 487 42 72-0.
  • Eller Swish-nummer: 123 388 55 06.
  • Ange personnummer vid inbetalningen.

Licenser

Klubben hjälper sina medlemmar att betala olika licenser.

SDGF licens

Med SDGF's tävlingslicens får du delta i alla svenska sanktionerade tävlingar. För att erhålla en tävlingslicens krävs ett medlemskap i Umeå DGC.

PDGA medlemskap

Ett PDGA medlemskap är för dig som vill ta steget vidare och tävla på större internationella tävlingar.
Som medlem i PDGA får du delta i internationella tävlingar.

Valet gör du nedan tillsammans med personuppgifter och sätter sedan in pengar på klubbens konto så förmedlar vi detta vidare.

Hur gör jag för att lägga till en licens i efterhand?

Fyll i namn och personnummer och den licens du vill lägga till och skriv EXTRA i övrigt-rutan.

Medlemsformulär

Namn
Personnr. (ååmmdd-nnnn)
Adress
Postnr./-ort
E-post
Telefonnr.
Medlemsskap
Licenser SDGF (open), 300 kr (Hitta ditt nummer)
SDGF (junior), 200 kr
PDGA, 325 kr
PDGA junior/amatör, 225 kr
Övrigt (t.ex. familjemedlemmar (OBS! med personnummer)
Jag samtycker till att UDGC behandlar personuppgifter om mig enligt nedan
 

Glöm inte att skriva in en fungerande emailadress, bekräftan på betalda medlem/kd/licens avgifter sker via denna.

Samtycke registrering i IdrottOnline

Syfte:
Fördelningen av statsbidrag till specialförbund, där Svenska Frisbeesportförbundet är ett, går in i en ny fas som grundar sig på bas-, storleks- och verksamhetsbidrag. För att statsbidraget till Svenska Frisbeesportförbundet ska höjas krävs det insatser från oss som förening, insatser som på sikt ger ökade resurser som direkt riktar sig till utökad och bättre verksamhet för såväl klubbar som landslag.
Därför har UDGC registrerat sig i IdrottOnline, http://www.idrottonline.se, som är ett underlag för Riksidrotts Förbundet när statsanslaget ska fördelas.

Samtycke:
Idrottsförening: Umeå DGC
Hemsida: http://www.udgc.se
Organisationsnummer: 894003-3718

Enligt PuL behöver vi ditt samtycke till att vi behandlar lämnade uppgifter om dig i egenskap av medlem i UDGC. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas med datorteknik av föreningen, som är ansvarig för behandlingen.
Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ändamål som föreningen har som idrottsförening inom discgolf. Det innebär att lämnade uppgifter avseende namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum kommer att registreras och skickas till det externa registret som finns på IdrottOnLine.

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på anmodan från den registrerade.