263
Info Bankarta Hålstatistik

I20-banan

2004

Genom ett projekt via Skolskogen 2004 så skapades en 9 håls slinga på I20 området av några elever tillsammans med slöjdläraren Janne Edlund och Musikläraren Jens Lahti. Janne designade och tillverkade korgarna och Jens fick i uppdrag att designa en 9 håls bana.

Tyvärr så var det ett område som inte underhölls av kommunen och skolan hade inte resurser att hantera detta själv så efter några år så hade banan i princip vuxit igen. Kollektivet Kåkstadens Krigare med bl.a. Hampus Råde kom efter några år in i bilden och efter kontakt med kommun så tog man över ansvaret för den numera igenvuxna 9 håls slingan.

2011

2011 bytte Umeå Disc Golf Club ut sina gråa 90-tals korgar till nya moderna Latitude 64 korgar vilket fick till följd att 9 av de gamla korgarna flyttades över till I20 banan som med hjälp av kollektivet uppgraderades till en 18 håls banan.

2014

2014 så kom Fredrik Nilsson in i bilden. Han tog under några år på sig att frivilligt sköta om banan genom en kontinuerlig klippning och upprustning. Med hjälp av UDGC så köptes också 9 nya korgar in och placerades ut på banan 2015. Sittplatser snickrades ihop på ett antal ställen runtom. Och allteftersom skötsel och standard på banan ökade så ökade också intresset från allmänheten.

2016

Från säsong 2016 tog sedan UDGC över skötseln av banan. Med hjälp av inköpt klippare och en engagerad bangrupp så har man behållit den höga standard som Fredrik satte.

2017

Under 2017 förändrades banan en del framförallt ur säkerhets synpunkt vilket fick till följd att några hål flyttades och andra ersattes med nya säkrare hål. Samtidigt fräschades banan upp ytterligare med mer röjning samt att det även sattes upp en del trappor och nya spångar på flera ställen. Banans popularitet fortsatte att öka med fyllda parkeringar under varma sommardagar och köer ute på banan.

2018

Under 2018 fick klubben ett muntligt avtal om att nyttja ett litet område bortanför den ordinarie slingan. Detta delvis för att sprida ut spelarna på en större yta och minska trycket ute på banan. Där skapades en ny 9 håls slinga av en mindre arbetsgrupp (bl.a. Gustav Germann, Johan Lennestål, Tony Blomqvist, Thomas Björkén, Kim Arvidsson) för I20 vilket innebar att det nu finns tillgång till 27 hål på området.

Lite kuriosa. I ett utskick från Udisc (discgolf app med 100000-tals användare världen över och ca 9000 banor inlagda) så konstaterade man att I20 banan i deras app var den 6:e mest spelade banan i världen under 2018. Den 3:e mest spelade banan i Europa och den mest spelade i Sverige.

Läs mer om banan på deras facebook-sida

Hitta till banan

Sväng mot regementet vid Hagaskolan rondellen, ta därefter första avfarten till höger (en liten grusväg) ta sedan första vänster. Parkera vid grusplanen. Hål 1 börjar 20 meter från gusplanens bortre kortsida. Om du cyklar så kan du cykla ända fram till hål 1.