263
Historia Styrelsen Dokument

Klubben UDGC - Styrelse

Gäller för 2022


Simon Brändström
(ordförande)


Tobias Oskarsson
(ledamot)


Hannes Johansson
(ledamot)


Oskar Johansson
(ledamot)


David Viklund
(ledamot)


Johan Sjöström
(ledamot)


Tommie Bäcke
(suppleant)


Adam Gunnarsson
(suppleant)

Revisor: Fredrik Nordfeldth

Protkoll från årsmötet: 2022