263
Historia Styrelsen Dokument

Klubben UDGC - Styrelse

Gäller för 2021


Bestäms senare (innan 30/5)
(ordförande)


Tobias Oskarsson
(ledamot)


Hannes Johansson
(ledamot)


Christoffer Lindqvist
(ledamot)


David Viklund
(ledamot)


Johan Sjöström
(suppleant)


Andreas Johansson
(suppleant)

Revisor: Fredrik Nordfeldth

Protkoll från årsmötet: 2021