NORRLANDSTOUREN

Regler

Norrlandstouren (NT) är ett naturligt steg mellan de lokala klubbtävlingarna och de nationella tourerna och är till för att ge de lokala spelarna en möjlighet att regionalt mäta sig med andra spelare och samtidigt få besöka och tävla på andra banor än sin egen.

Upplägg

NT består av ett antal deltävlingar, utspridda både geografiskt och kalendermässigt. För att få en slutplacering räcker det att delta i en tävling. Totalen räknas ut enligt följande:
Vid 4 deltävlingar räknas de 3 bästa.
Vid 5 deltävlingar räknas de 3 bästa.
Vid 6 deltävlingar räknas de 4 bästa.
Vid 7 deltävlingar räknas de 4 bästa.
Vid 8 deltävlingar räknas de 5 bästa.
osv.

I samtliga klasser utom Motion krävs licens från SFF eller PDGA. Samtliga tävlingar kommer att vara PDGA-sanktionerade på nivån C-tier. Spelare som har aktuellt PDGA medlemskap kommer därigenom att få rating för sina rundor.

Klasser

Följande klasser ska erbjudas i varje tävling:

 • Open
 • Dam
 • Herr- och Damjunior (till och med det år man fyller 19)
 • Pojk- och Flickjunior (till och med det år man fyller 16)
 • Master (från det år man fyller 40 år)
 • Grandmaster (från det år man fyller 50 år)
 • Motion (Motsvarande rating < 900, ingen licens behövs)

Anmälan

Fönstret för Anmälan ska öppna en månad innan tävlingen. De MED SFF-licens har förtur till spelarfältet under den första anmälningsveckan. Betalningen ska även vara på plats under den första anmälningsveckan. Arrangören ska via en hemsida anmäla vilka som har betalat. Spelare hamnar i två separata väntelistor (licensierade och icke licensierade) fram tills de har betalat. Efter den första veckan fylls först spelarlistan på från väntelistan med SFF licensierade spelare som har betalat. Om inte alla som betalat under den första veckan ryms i spelarfältet är det registreringstid som bestämmer vilka som får plats. Detta gäller även de spelare som betalat från väntelistan med de icke licensierade spelarna, om det finns platser kvar för dem. Efter att den första veckan gått och de som betalat i tid har hamnat på spelarlistan, fylls sedan den på med spelare i den ordning som de betalar in avgiften. (obs, SFF licensen ska vara betald och spelaren ska ha erhållit sitt SFF nummer vid anmälan för att man ska hamna i väntelistan med licensierade spelare).

Undantag görs för utländska spelare, vilka istället behöver ha en gällande pdga-licens för att få hamna i samma väntelista som de SFF licensierade spelarna.

För juniorklasserna finns totalt 10 platser reserverade under den första veckan. (Detta för att det ska komma med juniorer även om de saknar licens eller inte av annan anledning ryms i startfältet)

Arrangören har även 5 wildcardplatser som de själva får välja när de fyller, eller om de utnyttjar dem alls.

Vid anmälningstidens slut (tävlingsstart) stryks klasser med mindre än tre anmälda spelare och deltagarna flyttas till klassen närmast den egna*. I totalställningen för NT får alla spelare dock poäng i den klass där de från början var anmälda.

*Pojkjunior går upp i Herrjunior. Grandmaster går upp i Master. Herrjunior och Master går upp i Open. Flickjunior går upp i Damjunior. Damjunior går upp i Dam. Dam går upp i Open.

Avgift

Rekommenderad fast avgift 2016:
Open, Dam, Master, Grandmaster 200 SEK
Motion, Junior 100 SEK.

Avanmälan

Ingen återbetalning sker vid avanmälan om det är färre än 6 dagar kvar till tävlingsstart.

Priser

Arrangerande klubb ska avsätta 10 kr i Touravgift per deltagare. Detta bekostar de priser som tilldelas de 3 bästa i samtliga klasser på total touren (delas ut efter avslutad tour). Direkt efter avslutad deltävling ska touravgiften betalas in till totaltour-ansvarig klubb (i dagsläget Umeå DiscGolf Club), för inköpet av pokaler för totalcupen.

Tävlingsledningen för varje deltävling ansvarar för priser för just deras tävling. Det finns inget formellt krav på priser men...
En stark rekommendation är att: när utgifterna för tävlingen dragits ifrån ska minst 80 % av nettoinkomsterna gå tillbaka till 25% utav startfältet i form av varor, presentkort eller kontanter.

I junior och amatörklasser får inte priserna bestå av kontanter, man kan lämpligtvis köpa in nyttopriser eller presentkort istället.

Spelare som har amatörsmedlemskap i PDGA (motionärer och juniorer som vill spela VM) får inte ta emot kontanter.

Tävlingsrutin

 • En deltävling skall spelas på en lördag eller söndag.
 • Med tanke på de långa reseavstånden bör samling inför tävlingen samt sista tid för anmälan på plats tidigast vara kring kl. 10:00.
 • Alla spelar minst 2 x 18 hål. Lunchpaus på minst 60 min från sista inlämnade scorekort till utdelning inför nästa runda.
 • Finaler på 9 hål för de 4 bästa i varje klass alternativt endast för Dam- och Open klass är inget krav, men kan ingå om tidschemat tillåter . Om spelare delar första placeringen efter två rundor (+ ev. final), skiljs de åt genom särspel. Övriga placeringar kan vara delade.
 • Max fem spelare per grupp. Första rundan mixat, andra efter klass och resultat.
 • Max spelfält 90 deltagare (vid 18-hålsbana), därefter gäller väntelista.
 • Alla deltagare erhåller NT-poäng enligt SMTD's poängsystem.
 • Deltävling skall vara sanktionerad av SFF.
 • Samtliga tävlingar skall vara PDGA-sanktionerade som C-tiers.
 • Amatörklassen rapporteras in till PDGA som recreational (MA3) för att ge rating till amatörer med PDGA licens.
 • Inbjudan till deltävlingen ska ha ska skickats från arrangerande klubb till ansvarig för Norrlandstourens hemsida/anmälningsfunktion i så god tid att anmälan till deltävling kan öppnas en månad före tävlingsdatum.
 • Rekommendation till arrangörerna att följa PDGA.s reglement när det gäller rökning: Det är förbjudet för spelare att röka från och med tvåminuterssignalen inför en runda tills dess att gruppens scorekort har lämnats in efter avslutad runda, alternativt 25 minuter efter det att gruppen spelat klart sitt sista hål.

Totaltouren

En klubb ansvarar varje år för organisationen av Norrlandstourens total-cup (för närvarande Umeå Discgolf Club).

Efter säsongens sista deltävling görs en sammanställning av totalresultatet baserat på poängen från spelarnas tre bästa tävlingar under touren. De tre bästa i varje klass får pris.

Om två eller flera spelare i en NT-klass slutar på samma totalpoäng skiljs dessa åt med det aktuella regelverk som gäller för DNT