263

Rundor Andreas Johansson (2018)

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
23/9 5 3 5 3 3 5 4 6 7 4 6 4 5 4 5 3 3 7 82
Snitt 5 3 5 3 3 5 4 6 7 4 6 4 5 4 5 3 3 7 82