263

Rundor Oskar Johansson (2018)

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
2/9 5 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 3 4 3 3 7 63
Snitt 5 2 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 3 4 3 3 7 63