263

Rundor Andreas Lindgren (2019)

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
7/9 3 2 3 5 2 4 3 4 2 3 5 3 3 3 5 2 3 3 58
Snitt 3 2 3 5 2 4 3 4 2 3 5 3 3 3 5 2 3 3 58