Temperatur: 10.6°C
Vindhastighet: 7.1m/s

Rundor Aki Silander (2018)

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
13/10 3 3 3 5 5 4 4 5 4 3 5 2 4 3 8 4 6 2 73
Snitt 3 3 3 5 5 4 4 5 4 3 5 2 4 3 8 4 6 2 73