Temperatur: 15.1°C
Vindhastighet: 2.4m/s

Rundor Anders Edstedt (2016)

Rader markerade med * räknas inte i snittet!

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot
 
3/9 3 3 3 4 3 2 3 6 2 3 4 3 4 3 5 3 3 2 59
Snitt 3 3 3 4 3 2 3 6 2 3 4 3 4 3 5 3 3 2 59