263
Historia Styrelsen Dokument

Klubben UDGC - Styrelse

Gäller för 2019


Oskar Johansson
(ordförande)


David Eliasson
(ledamot)


Roland Nordfeltdh
(kassör)


Johan Eriksson
(ledamot)


Nicke Nyman
(ledamot)


Tommie Bäcke
(suppleant)


Peder Boberg
(suppleant)

 

Revisor: Emil Bäckström
Valberedning: Fredrik Nordfelth (sammankallande)

Protkoll från årsmötet: 2019