263
Historia Styrelsen Dokument

Klubben UDGC - Styrelse

Gäller för 2020


Oskar Johansson
(ordförande)


Niklas Nyman
(ledamot)


Tommie B├Ącke
(ledamot)


Hannes Johansson
(ledamot)


David Viklund
(ledamot)


Erik Nilsson
(suppleant)


Peder Boberg
(suppleant)

Revisor: Fredrik Nordfeldth

Protkoll från årsmötet: 2020