Temperatur: -12.2°C
Vindhastighet: 1.1m/s
Historia Styrelsen Dokument

Klubben UDGC - Styrelse

Gäller för 2017

Fredrik Nordfelth
Fredrik Nordfelth
(ordförande)

Roland Nordfelth
Roland Nordfelth
(kassör)

Erik Eriksson
Erik Eriksson
(ledamot)

M
Simon Persson
(ledamot)

Jonatan Forsberg
Jonatan Forsberg
(ledamot)

Johan Djärv
Johan Djärv
(ledamot)

   

Thomas Björkén
(suppleant)

Daniel Anens
Daniel Anens
(suppleant)

   

Revisor: Emil Bäckström
Valberedning: Oskar Johansson (sammankallande)

Protkoll från årsmötet: 2017