263

Bäcksjön

Projektet Bäcksjöbanan påbörjades 2014 är idag en 9 hålsbana med par 29. Udgc har fr.o.m. Juli 2015 nyttjanderätt till ett område kring bäcksjöns norra del för att kunna bygga ut banan.

Målet är att ha 18 hål med två teeplaceringar per hål (tee och PROtee), för att locka både amatörer och avancerade spelare.

Marken ägs av Skogsstyrelsen, vilka även har hjälpt oss med kapning av träd i och med färdigställandet av 9-hålsbanan. Förhoppningsvis kommer vi även få hjälp med kapning av resterande hål.

Bankarta

Utkast

Hitta till banan

Kör ut mot Ersmark på väg 364.
Sväng av väg 364 mot Bäcksjön (gul skylt) i Fäbodåkern.
Efter drygt 4 km, sväng vänster och följ Bäcksjön och sväng sedan höger efter ca 4 km.
Följ vägen ca 1 km för att komma fram till banan.