Temperatur: 10.6°C
Vindhastighet: 7.1m/s

Välkommen till Umeå Discgolf Club!

Temperatur 10.6°C
Solinstrål. 0.8W/m²
Luftfukt. 59.6%
Vindhast. 7.1m/s
Vindrik. 284°
Tryck 980mBar

Uppdaterades kl 18:50

Välkommen till Umeå Discgolf Club! Vi är en av Norrlands äldsta frisbeeföreningar, bildad redan 1982.

På den här sidan kan du hitta all relevant information om Umeå Discgolf Club och våra aktiviteter. Är det något som du undrar över och inte kan hitta på sidan, kontakta oss!

PÅ GÅNG

Seriespel

Vinterdiscen

I20
Under perioden december-mars (1/12 - 30/3)
Lördagar kl 12.00

Kalender

» Kalender

Välkommen till UDGC:s årsmöte.

måndag, 4 feb

Plats: Västra Norrlandsgatan 7 (Forsbergs trafikskola, teorisalen, Samma ingång som anhyzer)
Tid: 3/3 kl 18.30
Alla som har betalt medlemsskap kan rösta och påverka.
Vill du påverka vad som ska ske under detta år?
Skicka i så fall in en motion till styrelsen.
Dessa skickas till info&udgc.se senast 18/2.

Dagordning
Val av ordförande och sekreterare för
mötet.
Val av justerare för protokoll och rösträknare.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
I förekommande fall revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
Förfrågan angående deltagande i arbetsgrupper (försäljningsgrupp, bangrupper, m.fl).
Övriga frågor

Vi bjuder på fika!

Årets medlemsdiscar kommer också att finnas för utdelning för den som betalt medlemsavgiften.

Styrelsen
[...]  » Läs vidare

Medlemsavgifter

lördag, 12 jan

OBS Viktigt!
På fjolårets årsmöte togs beslut om ändrade medlemsavgifter för 2019.
Något vi missat att informera nu på nya året och
några har redan varit snabba och betalt in medlemsavgiften
De nya avgifterna lyder enligt följande:

Medlemsavgifter 2019:
Herrsenior - 250 kr (Medlemsdisc ingår)
Damsenior - 250 kr (Medlemsdisc ingår)
Junior (under 19 år) - 50 kr (Medlemsdisc ingår)

Familjemedlemsskap försvinner från 2019.
[...]  » Läs vidare

VINTERDISC I20 1/12-30/3

fredag, 23 nov 2018

VINTERDISC?
Jajamän.
:-)

För de tappra själar som aldrig ger upp och även vill motionera under vinterhalvåret så kör vi
en Vinterdisc på I20.
Kl 12.00 varje lördag mellan 1/12-30/3 på ordinarie slinga.
Vi ska försöka hålla uppe utkast och trampa stigar mellan korgarna under denna period.
Med lite snö under vintern blir det fantastiskt, med fjolårets mängd så får vi kämpa på.
Klassindelning som vanligt.
App använder vi UDGC:s vanliga KD/HD app.
Tips är rejäla kängor gärna dubbade samt tjockare klädsel och handskar.
Håll ögon på vart discen landar, den har en förmåga att glida en bit under snön.
Vi använder sunt förnuft och grupp bestämmer om det finns tveksamheter angående OB linjer som försvinner under snön.
[...]  » Läs vidare

» Nyhetsarkivet