Temperatur: -1.9°C
Vindhastighet: 0.8m/s
NorrlandstourenFacebook

Välkommen till Umeå Discgolf Club!

Temperatur -1.9°C
Solinstrål. 0W/m²
Luftfukt. 99.5%
Vindhast. 0.8m/s
Vindrik. 203°
Tryck 992mBar

Uppdaterades kl 1:10

Petter Lindgren 53
Nils Rittfeldt 54
Johan Eriksson 55
Mats Enqvist 57
Stefan Brännström 57

Välkommen till Umeå Discgolf Club! Vi är en av Norrlands äldsta frisbeeföreningar, bildad redan 1982.

På den här sidan kan du hitta all relevant information om Umeå Discgolf Club och våra aktiviteter. Är det något som du undrar över och inte kan hitta på sidan, kontakta oss!

PÅ GÅNG

6/6 - Norrlandstouren i Luleå
27/6 - Klubbmästerskap Pargolf
25/7 - Norrlandstouren i Härnösand

Snart startar säsongen

onsdag, 1 apr

Snart drar Vårdiscen igång!

Vi spelar på I20 och preliminär sker start 7/4 (om vädret tillåter).
Vårdiscen pågår April-Maj, tre gånger i veckan:

Tisdag kl 18.30 – Torsdag kl 18.30 - Söndag kl 12.00.

I Juni drar KD igång, där spelar vi på båda banorna - mer om detta senare.

Byte av plats för Årsmötet

fredag, 27 mar

VIKTIG INFO om Årsmötet imorgon! Vi har hittat en annan lokal att hålla till i och det är i Gammliahallen/Silverrummet. Samma tid bara en annan plats! [...]  » Läs vidare

ÅRSMÖTE 2015

måndag, 16 feb

Det är dags att fundera på era motioner till årsmötet! Skicka dessa till info@udgc.se. Plats: Silverrummet i Gammliahallen. Datum: 28:e Mars. Tid: 13:00. Kom och delta och bidra till diskussionen om klubbens framtid!

Ärenden på årsmötet:
01. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
02. Val av justerare för protokoll och rösträknare.
03. Fastställande av röstlängd för mötet.
04. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
05. Fastställande av föredragningslista.
06. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
07. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
08. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
09. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
- a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
- b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
- c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
- d) i förekommande fall revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
- e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
- f) beslut om val av arbetsgrupper (tävlingsgrupp, bangrupp, kdgrupp m.fl).
13. Övriga frågor.

Klubben bjuder på fika och kaffe/the. De som vill får sen hänga på och äta middag ute på stan. En disctorkarduk delas ut till de som deltar! Se till att ha betalat medlemsavgiften innan mötet.
[...]  » Läs vidare

» Nyhetsarkivet