Temperatur: 7.6°C
Vindhastighet: 3.4m/s
NorrlandstourenFacebook

Välkommen till Umeå Discgolf Club!

Temperatur 7.6°C
Solinstrål. 513.6W/m²
Luftfukt. 25.3%
Vindhast. 3.4m/s
Vindrik. 240°
Tryck 1029mBar

Uppdaterades kl 10:10

Petter Lindgren 50
Fredrik Nordfelth 52
Erik Eriksson 53
Daniel Anens 53
David Lundmark 54
Nils Rittfeldt 2110
Erik Eriksson 2050
Daniel Anens 1994
Fredrik Nordfelth 1980
Jonatan Forsberg 1975

Välkommen till Umeå Discgolf Club! Vi är en av Norrlands äldsta frisbeeföreningar, bildad redan 1982.

På den här sidan kan du hitta all relevant information om Umeå Discgolf Club och våra aktiviteter. Är det något som du undrar över och inte kan hitta på sidan, kontakta oss!

Vårdiscpremiär!

måndag, 21 apr

Nu på Onsdag den 23:e april kommer en rekordtidig start av Vårdiscen äga rum på I20-banan! 18:30 samlas vi för en gemensam utlottning i grupper. Startplatsen är i närheten av grusplanen vid Hagarondellen. Prognosen från SMHI säger sol och vindar nånstans mellan 8-5 m/s. Förstagångsdeltagare är även ni välkomna att delta och prova på att kasta plast i organiserad form. Vi ses! [...]  » Läs vidare

Låt säsongen börja!

onsdag, 16 apr

Årsmötet är nu avklarat. Vi har fått in en del nya fräscha ansikten i styrelsen vilket säkert kommer att märkas framöver. Datum för olika arrangemang för säsongen har också spikats, nya utmaningar bl.a. i form av en ny korthålsbana på mariehemsängarna väntar. Beslut har tagits om att starta Vårdiscen rekord tidigt detta år, så sikta in er på en premiär omgång redan onsdagen den 23 april.
Sprid gärna budskapet till alla som är intresserade av discgolf att man vid medlemsskap under 2014 får en pdga godkänd disc på köpet.
Detta och mycket mer står att finna i årsmötes protokollet som kommer att läggas upp på hemsidan inom de närmaste veckorna.
[...]  » Läs vidare

ÅRSMÖTE 2014

lördag, 15 mar

Umeå Disc Golf Club kallar till årsmöte söndag den 13 april 2014, klockan 13.00, i Umeå’s nyaste amerikansk inspirerade restaurant "It’s Only Rock’n’Roll" på Järnvägstorget (f.d. Savex lokaler i Bågenhuset) i Umeå.

Ärenden på årsmötet:
01. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
02. Val av justerare för protokoll och rösträknare.
03. Fastställande av röstlängd för mötet.
04. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
05. Fastställande av föredragningslista.
06. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
07. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
08. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
09. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
- a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
- b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
- c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
- d) i förekommande fall revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
- e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
- f) beslut om val av arbetsgrupper (tävlingsgrupp, bangrupp, kdgrupp m.fl).
13. Övriga frågor.

Motioner skickas till info@udgc.se senast 23/3 2014.

Föreningen bjuder alla deltagare på fika.

OBS för att kunna rösta måste du ha betalt in medlemsavgiften (200:-) före årsmötet.

Varmt välkomna!
[...]  » Läs vidare

» Nyhetsarkivet

På gång